Inspirerend, doelgericht en positief naar méér resultaat in 6 stappen

Maatwerk HRM is een organisatie-adviesbureau waarin verschillende disciplines samenwerken vanuit een geïntegreerde benadering om u meer resultaat te laten behalen. 

U weet als directeur/eigenaar dat er meer uit uw organisatie te halen valt. Soms kunt u de vinger echter niet precies op de knelpunten leggen. Het kan een echte uitdaging zijn om te bepalen waar uw aandacht naar toe moet gaan. 

Wij kijken naar uw bedrijf als naar een voetbalspel. Net als op het veld moet het doel van de club duidelijk zijn. Spelregels en witte lijnen geven de grenzen duidelijk aan. De positie bepaalt de taken van de spelers. Lichamelijke en geestelijke gezondheid maakt spelers flexibel en weerbaar. Een sterke coach die richting geeft, spelers motiveert en faciliteert, ook als het even tegenzit.

Net als op het veld is de juiste samenstelling van kwaliteiten en de juiste opstelling van uw teamleden van groot belang. Als ieders kwaliteiten worden ingezet gaat de productiviteit en waardering omhoog. De tactiek kan worden uitgevoerd, een mooie pass die leidt tot een voorzet en …een GOAL!

De integrale inzet van de verschillende disciplines zoals de uitgebreide voetbalstaf dat doet, leidt tot geweldige resultaten. En dat is precies wat Resultaatvoetbal doet. Samen maken wij uw club weer topfit. Heldere doelen, duidelijk spelregels en kaders, de juiste spelers, de juiste opstelling, een positieve instelling en de communicatie van verwachtingen en behoeften.

Door ons eigen ontwikkelde onderzoeksinstrument kunnen wij op zeer korte termijn bepalen waar aandacht nodig is. En uiteraard krijgt u van ons een concreet plan van aanpak. U bepaalt vervolgens zelf of u gespecialiseerde ondersteuning wenst.
Stilstaan is in ieder geval geen optie. Bent u klaar voor de aftrap naar meer resultaat? Neem dan contact met ons op.

1 Doelen

Het doel heeft alles te maken met de ‘waarheen’ vraag.

Een doel geeft noodzaak en betekenis aan alles wat je doet. Zonder duidelijke richting, zonder stip aan de horizon voelen mensen zich verloren. Het blijkt zelfs een van de top 6 ontslagredenen van mensen te zijn.
Tip: Formuleer een duidelijke missie en visie waar mensen achter kunnen, maar ook willen staan. Stel concrete, realistische doelen die hierbij passen voor elke werknemer, voor elk team en voor de organisatie.

2 Productiviteit

Zonder productiviteit geen continuïteit, dat is de realiteit.

Een effectieve inzet van mensen en middelen bepaalt de kwaliteit van de productie. Efficiënte en praktische inzet van beiden helpt resultaat te verhogen. Meetbare criteria die de productiviteit op alle niveaus meet zijn onmisbaar. En dit geldt voor elk type organisatie, ook al lijkt de ‘productie’ soms abstract. Meten is weten!
Tip: Meet alleen wat u daadwerkelijk objectief kunt meten zonder extra werkbelasting. Dat is een uitdaging voor de IT-afdeling en vergt ook een creatieve kijk op het proces.

3 Motivatie

Motivatie om resultaat te behalen is noodzakelijk voor elke organisatie.

Als u de drijfveren kent van uw mensen, is het gemakkelijker om deze te stimuleren. Motivatie is een mindset die beïnvloed kan worden door inzet van middelen die passen bij een persoon. Het stimuleren van de intrinsieke motivatie heeft op lange termijn meer effect dan mensen extrinsiek stimuleren.
Tip: Ga na wat de drijfveren zijn binnen uw organisatie. Stel bij de koffiemachine eens de vraag "waarom doe jij wat je doet?" En "Waar ga jij harder van lopen?"

4 Gezondheid

“Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.”

Hoe mensen zich voelen op hun werk is van invloed op hun prestaties.

Voelt iemand zich op zijn plek dan zijn de prestaties doorgaans beter. Een positieve en prettige werk­omgeving heeft ook een stimulerend effect. In de sport weten ze al lang; zit het lichamelijk en mentaal goed, dan wordt resultaat behaald en wil iedereen bij die club komen.
Tip: Creëer een aangename werksfeer voor iedereen. Investeer in een ergonomische werkomgeving door goede verlichting, aangeklede ruimtes en goede faciliteiten. Uw medewerkers hebben vast ook goede ideeën.

5 Teamspirit

“Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt.”

De collega’s vormen een belangrijk onderdeel van de omstandigheden op het werk.

Kunnen we met elkaar overweg, hebben we iets voor elkaar over? Een prettige collegiale omgang zorgt voor een prettige sfeer, gedeelde verantwoordelijkheid en prestatieverhoging. Een prettige omgang zorgt voor meer onderling vertrouwen wat op haar beurt de motivatie en prestatie ten goede komt. 
Tip: Bekijk uw organisatie eens van de zijlijn: staat iedereen op de juiste positie om optimaal te kunnen presteren als team?

6 Waardering

"Je gaat het pas zien als je het door hebt."

Alles heeft waarde.

Waarde is op alle niveaus uit te drukken in financiële en emotionele waarde. Hoe beter de prestaties des te hoger de waardering. Maar let hierbij op; zowel onder- als overwaardering vermindert de motivatie! De waarde zit vooral in het belang van elk individu in uw ploeg. Het besef dat hun waarde een verschil kan maken tussen winnen en verliezen. 
Tip: Belonen in kleine gebaren wordt als zeer waardevol ervaren, soms meer zelfs dan loonsverhoging. Een welgemeend compliment of schouderklopje doet wonderen.

Logisch toch?

"Winnen doe je met z'n allen."

Door de juiste balans te vinden tussen motivatie, welbevinden, teamspirit, productiviteit, doelen en waarde is het voor elke organisatie mogelijk om méér resultaat te behalen uit individuen, teams en uit de organisatie als geheel.

Elke organisatie en elk team heeft iemand nodig die de lijnen uitzet, de opstelling en tactiek bepaalt en vertelt waar het goed en ook waar het fout gaat. Een leider houdt de groep bij elkaar, zorgt voor eenheid, focus en concentratie en maakt prestaties, groot en klein, bijzonder. 

De aftrap

"Je moet schieten, anders kun je niet scoren"

Dus geeft de bal eens een flinke trap! U kunt zelf direct aan de slag met de tips.

Wij vertellen u graag meer over wat deze aanpak voor uw organisatie kan betekenen en hoe wij de speltactiek uitstippelen.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op!

info@resultaatvoetbal.nl of bel met 085-222 04 77

*Alle citaten op deze site zijn afkomstig van Johan Cruijff (1947-2016)

"Als je sneller wilt spelen kun je wel harder lopen, maar in wezen bepaalt de bal de snelheid van het spel." (Johan Cruijf)